Produžen rok za prijavu na Konkurs za stipendije

16 Sep 2021

Zbog velikog interesovanja i prijava pristiglih nakon zatvaranja konkursa, Klika obavještava javnost da je donijela odluku o produženju roka za prijavu na Konkurs za stipendije koji je trajao od 15. jula do 15. augusta 2021. godine.  

Klika je u okviru koncepta Klika Foundation 2021. pokrenula projekat stipendiranja studenata završnih godina svih fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci, a cilj ovog programa je podržati studente iz svih oblasti i industrija za koje se imaju priliku obrazovati na našim javnim univerzitetima. Klika će po izboru stipendista za 2021/2022 školsku godinu dodijeliti 43 jednokratne stipendije u isnosu od 1000 KM, a ceremonija dodjele biće održana početkom mjeseca novembra 2021.  

Ko se može prijaviti? 

Klika poziva sve koji će u školskoj 2021/2022 godini biti studenti/studentice završnih godina/apsolventi, na dodiplomskim i postdiplomskim studijima, svih fakulteta i akademija Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Banjoj Luci da se prijave i iskoriste jedinstvenu priliku da dobiju jednokratnu stipendiju u iznosu od 1000 KM. 

Traže se angažirani, talentovani, mladi ljudi koji su strastveni u oblastima koje ih zanimaju, koji već aktivno rade na razvoju svoje karijere i kreiranju prilika za sebe i svoje kolege. Klika poziva studente da se predstave u najboljem svjetlu kroz priče o njihovom volonterskom/radnom angažmanu, projektima i inicijativama koje su realizirali/u kojima su učestvovali, ili predstavljanjem svojih ideja. 

Na konkurs se mogu prijaviti studenti fakulteta i akademija navedenih u nastavku: 

Univerzitet u Sarajevu 

- Akademija likovnih umjetnosti 

- Akademija scenskih umjetnosti 

- Arhitektonski fakultet 

- Ekonomski fakultet 

- Elektrotehnički fakultet 

- Fakultet islamskih nauka 

- Fakultet političkih nauka u Sarajevu 

- Fakultet sporta i tjelesnog odgoja 

- Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije 

- Fakultet za saobraćaj i komunikacije 

- Fakultet za upravu 

- Fakultet zdravstvenih studija 

- Farmaceutski fakultet 

- Filozofski fakultet 

- Građevinski fakultet 

- Katolički bogoslovni fakultet 

- Mašinski fakultet 

- Medicinski fakultet 

- Muzička akademija 

- Pedagoški fakultet 

- Poljoprivredno-prehrambeni fakultet 

- Pravni fakultet 

- Prirodno-matematički fakultet 

- Stomatološki fakultet sa klinikama 

- Šumarski fakultet 

- Veterinarski fakultet 

Univerzitet u Banjoj Luci 

- Akademija Umjetnosti 

- Arhitektonsko - građevinsko - geodetski fakultet 

- Ekonomski fakultet 

- Elektrotehnički fakultet 

- Fakultet bezbjednosnih nauka 

- Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta 

- Fakultet političkih nauka 

- Filološki fakultet 

- Filozofski fakultet 

- Mašinski fakultet 

- Medicinski fakultet 

- Poljoprivredni fakultet 

- Pravni fakultet 

- Prirodno-matematički fakultet 

- Rudarski fakultet 

- Šumarski fakultet 

- Tehnološki fakultet  

Kako se prijaviti? 

Da bi vaša prijava bila uspješna potrebno je poslati email na stipendije@klika.ba

Vaša prijava treba sadržavati sljedeće: 

- Tekst emaila u kojem se predstavljate i uvodite nas u sadržaj Vaše prijave

- CV  

- Motivaciono pismo 

- Pismo preporuke( ukoliko ga posjedujete) 

- Dokazi o volonterskom radu, radnom iskustvu, ušečću na projektu/projektima( ukoliko ih posjedujete) 

- Dokazi o položenim certifikatima, kursevima( ukoliko ih posjedujete) 

- Prosjek ocjena sa prethodne godine studija/ tokom kompletnog školovanja na datom stepenu studija (Potrebno je priložiti oficijelni dokument ili screenshot iz elektronskog sistema ukoliko niste u mogućnosti priložiti oficijelni dokument iz Studentske službe. Napomena: Prosjek ocjena neće biti presudan prilikom odabira dobitnika stipendije!). 

Navedene dokumente možete slati u vidu priloga emailu, ili tako što ćete poslati drive/Wetransfer link sa kojeg se dokumenti mogu preuzeti. 

Email sa svim pripadajućim sadržajima i prilozima ne treba prelaziti 10 MB težine. 

Konkurs ostaje otvoren do 30. septembar 2021. godine do ponoći. 

Za odgovore na sva dodatna pitanja i pomoć prilikom prijave studenti se mogu obratiti Klika timu putem emaila stipendije@klika.ba te slanjem poruka u inboxe profila Klike na društvenim mrežama.  

Don’t miss a thing!

Subscribe to our newsletter for the latest
news and job openings at Klika.

Thank You For Subscribing!

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.